Ako na úspešný scenár do animovaného videa?

Naša agentúra má za sebou už cez 400 animovaných videí a na základe týchto skúsenosti už z feedbacku od klientov viem, aké video funguje a aké nie, na aké video ako ľudia reagujú a čo je vlastne tým kľúčom úspešného scenára v animovanom videu (alebo v akomkoľvek reklamnom videu).

1 – Poukážte na problém cez príbeh tretej osoby

Prvý a najdôležitejší krok je poukázať vo videu na problém, ktorý zákazník rieši. Zo skúseností môžem povedať, že najlepšie funguje ukázať problém na 3. osobe. Ľudia totiž už sú alergickí na reklamné vety “Chcete mať veľa peňazí? Kontaktujte mňa a budem váš finančný poradca!”…. Priama veta alebo otázka priamo zákazníkovi vzbudzuje silný dojem, že mu niekto niečo chce predať a zákazník sa až tak obsahu videa neotvorí. Preto na to musíme ísť nepriamo…

Miesto toho ja používam príbeh. Napríklad príbeh Janka, ktorý sa trápi, pretože nemá dostatok peňazí, jeho láska ho pre peniaze nechce a pod. Je dobré použiť aj emócie, či humor. Poukázanie na problém cez 3. osobu zabezpečí to, že zákazník sa obsahu videa otvorí viac a priamo sa do deja vcíti, pretože vie, že rieši taký istý problém. A presne to je výhoda animovaného videa, kde sa cez príbeh postavičky dokáže precítiť do bežných denných starostí, ktoré má aj on. Toto je kľúč k tomu, aby animované video v prvých sekundách zákazníka zaujalo a zapozeral sa…

2 – Nájdite riešenie, ale nie priamo!

Po tom, čo animované video zákazníka zaujalo, ten sa vcítil do 3. osoby, ktorá rieši ten istý problém, ako on, je čas ukázať mu riešenie, ako tento problém vyriešiť. A tu sa dostávame k tej istej pointe, ako som napísal vyššie – riešenie je nutné ukázať nepriamo cez 3. osobu. Ak by ste priamo v strede príbehu povedali v 2. osobe zákazníkovi “Kúp si toto a zbavíš sa starostí”, v sekunde video vypne, pretože by toto video považoval za ďalšiu násilnú reklamu – jednu z obrovského množstva, ktoré denne uvidí.

Ak tvorím scenár do animovaného videa, využívam aj na ukázanie problému tú istú postavu, ktorá na začiatku problém riešila. Teda mali sme Janka, ktorý sa trápil pre zlú finančnú situáciu. Ako ukážka riešenia môže byť pokračovanie príbehu, ako sa Janko stretne s kamarátom, ktorý sa ma lepšie a Janko sa ho spýta, ako to robí. Ten mu nepriamo vysvetlí, že používa služby finančného poradcu, aké má sporenia, akú hypotéku…. a Janko je sklamaný, že doteraz takéhoto poradcu nepoužíval, inak by na tom bol lepšie. Teda v tomto príbehu viete ukázať zákazníkovi riešenie, ale nie násilným spôsobom a presvedčaním, ale jednoduchým príbehom, kde si postava, do ktorej sa zákazník vcítil, uvedomí, čo robí zle a čo potrebuje urobiť, aby sa jeho situácia zmenila. Jednoduché, no tak efektívne!

3 – Stará dobrá výzva k akcii

No a na záver animovaného videa nesmie chýbať dobrá výzva k akcii. Výzvu k akcii už môžete povedať priamo v 2. osobe – teda prihovoriť sa priamo sledovateľovi animovaného videa. V našom príklade by to mohlo znieť takto: “A čo ty? Tiež riešiš finančné problémy? Nebuď ako Janko pred tým a kontaktuj svojho finančného poradcu aj ty” + samozrejme logo, web a kontakt na záver. Ako ste si mohli všimnúť, často pred výzvou k akcii používať vetu “A čo ty?” Táto veta slúži ako oddeľovač od príbehu a reálneho sveta. Teda zákazník sa vžil do problému, uvedomil si, ako tento problém riešiť a zrazu sa k nemu rozprávač prihovoril, ako je na tom on. Zákazník si v tom uvedomí, že ten príbeh bol o ňom a rovno sa mu zobrazí web, ktorý ma navštíviť a koho má kontaktovať, aby svoj problém vyriešil.

ZÁVER

Ako vidíte, napísať dobrý predajný scenár do animovaného videa nie je žiadna veda. Dôležité je nehovoriť priamo v 2. osobe, ale použiť príbeh, ktorý je v skutočnosti o vašom zákazníkovi a až v závere videa, kedy zákazník zistil, čo je riešením na jeho problém, sa mu prihovoriť v 2. osobe a vyzvať ho k akcii.