Aká je ideálna dĺžka reklamného videa?

Často sa nás klienti pýtajú, akú dĺžku videa im odporúčame vytvoriť. Malo by to byť 5 sekúnd? Alebo 15? A prečo niektoré firmy majú aj 90 sekúnd? Čo je najlepšie pre mňa, moju firmu a môj produkt?

Krátke videá (5-15 sekúnd) síce dopozerá veľa ľudí, no nestihneme v nich povedať všetko dôležité a zákazník nepochopí všetky konkurenčné výhody. V dlhých videách (60-90 sekúnd) síce stihneme povedať všetko dôležité, no málokto ich dopozerá do konca. Riešenie je preto séria videí, ktoré zákazníkom budete zobrazovať postupne podľa toho, v akej fáze sa zákazník nachádza. Poďme sa na to pozrieť bližšie…

Po asi 600 vytvorených reklamných (animovaných) videí a stoviek reklamných kampaní na YouTube a FB, si dovolím povedať, že ak firma zvolí akúkoľvek jednu možnosť, urobila chybu a v praxi im video bude fungovať len čiastočne. Predajný proces totiž má niekoľko fáz a každá fáza si vyžaduje inú dĺžku videa:

  • STUDENÝ KONTAKT: Ak o vás zákazník počuje prvý krát – t.j. vidí vašu reklamu, nájde vás na internete a pod., máte cca 15-20 sekúnd na to, aby ste ho zaujali. Teda v počiatočnej fáze na získanie pozornosti a stručné predstavenie produktu/služby je ideálna dĺžka okolo 15-20 sekúnd. Niekto môže namietať, že kratšie je lepšie, čo je pravda, no pod 10 sekúnd už v praxi nestihneme povedať všetko dôležité – a bez dôležitých informácií zákazníka nezaujmeme. Naopak 30 sekúnd je zas veľa a nie vždy takéto video zákazník dopozerá, preto je 15-20 sekúnd zlatá stredná cesta reklamného videa.
  • TEPLÝ KONTAKT: Následne, ak ho toto krátke (15-20s.) video zaujme, klikne na reklamu, navštívi váš web a bude hľadať viac informácií o vašej firme alebo produkte, je čas ukázať mu dlhšiu verziu videa, kde už detailnejšie predstavíte všetky funkcie, či benefity vašej firmy. Ak ste totiž zákazníka zaujali a sám sa rozhodol zistiť o vás niečo viac, máte v pohode aj 60-90 sekúnd na to, aby ste mu odprezentovali vaše riešenie komplexne so všetkým, čo k tomu patrí. Zákazník je totiž vo fáze, kedy sa rozhoduje nad kúpou a každá informácia navyše mu je nápomocná. Ak by ste mali len krátke reklamné video, za 15-20 sekúnd je nereálne predstaviť celú firmu, všetky konkurenčné výhody, detailné funkcie, či vlastnosti, vďaka čomu zákazníka ukrátite o informácie, čo znižuje predaje. Na webe preto potrebujete video, ktoré všetko odprezentuje detailnejšie, na čo môže poslúžiť video v dĺžke 60-90 sekúnd, čo nahradí asi 1 klasickú A4 textu (texty na webe dnes už každý len preskakuje). Nemalo by to ale presiahnúť 2 minúty, na tejto hranici často ľudia video vypínajú.
  • HORÚCI KONTAKT: No a na záver, ak zákazník hneď nekúpi (málokto hneď vidí reklamu a nakúpi, ľudia si to často nechávajú uležať v hlave), je čas spustiť remarketing a krátkym reklamným videom sa mu pripomenúť. Na pripomenutie a budovanie brandu tak už stačí len bežné 6 sekundové “bumper” video, kde zákazníkovi jednou vetou ešte raz poviete, kto ste, čo predávate a na akom webe to môže nakúpiť. Takto si vás zapamätá a vaša značka spolu s tým, kto ste, čo predávate, či čo robíte, sa mu pomaly vrije do pamäti.

Teda ak to mám zhrnúť, vytvoriť 1 video v 1 dĺžke je chyba. Ideálne je vytvoriť aspon 3 videá:

  • 1 video v dĺžke 15-20 sekúnd, čo bude hlavné reklamné video na stručné odprezentovanie firmy.
  • 1 video v dĺžke 60-90 sekúnd, ktoré detailnejšie odprezentuje vaše riešenie a bude umiestnené na webe pre tých, ktorí hľadajú viac info.
  • 1 video v dĺžke 6 sekúnd, čo môže byť napr. nepreskočiteľné video na YouTube v rámci remarketingu na pripomenutie sa a budovanie brandu.

Ak ste sa teda v rámci vašej marketingovej komunikácie rozhodli používať video, odporúčam vám vytvoriť si rovno 3 videá v rôznych dĺžkach a v každom kroku komunikácie využívať inú dĺžku. Len takto si zabezpečíte najvyššiu efektivitu kampaní.

Aj preto ponúkame klientom balíček takýchto 3 videí na kľúč. Najprv vytvoríme 1 dlhé video, kde sa odprezentuje produkt/službu kompletne a spomenú sa v ňom všetky detaily. Následne vyberieme to najdôležitejšie a tieto hlavné časti spojíme v 20 sekundovom videu. A na záver pre účel remarketingu vystrihneme iba výzvu k akcii + 1 hlavnú vetu a vytvoríme najkratšie 6 sekundové video. Vy tak máte 3 samostatné videá pre rôzne marketingové účely (reklama, remarketing, vysvetľovanie), pričom grafický štýl videí je rovnaký, čo vám buduje brand a zákazník si vás tak skôr zapamätá.